فرز نیمه سنگین آزمایش باومن و ماکرواچ آزمایشگاه فولاد سازی

توضیحات

دستگاه فرز نیمه سنگین برای آماده سازی تختال های برومبلیت جهت تست های باومن و ماکرواچ

با توجه به نیاز به تولید در زمینۀ تولید تختال‌های ویژه و همچنین روند کیفی‌سازی محصولات، عملا تست باومن در مجموعۀ تست‌های استراتژیک فولاد سازی در ایران قرار دارد.
در آزمایشگاه فولادسازی به‌منظور پایش و بررسی عیـوب داخلی تخــتال از نظر جــدایش، ترک، آخال و… از روش‌های سولفور پریـنت (تست باومن) و ماکرو اچ استفاده می‌گردد..
به این منظور پس از برش نمونه‌ها در واحد فولادسازی، قطعاتی در ابعاد حدود 20 در 30 سانتی‌متر از کل عرض تختال تهیه و به آزمایشگاه ارسال می‌شود. در آزمایشگاه ابتدا لازم است سطح این نمونه‌ها با استفاده از دستگاه فرز نیمه‌سنگین پرداخت و آماده‌سازی شود و در نهایت در فرایندهای جداگانه مورد تست باومن و یا ماکرو اچ قرار گیرد.
در این راستا، مجموعه ترانسفر ماشین ساخت و اورحال دستگاه های فرز نیمه سنگین مربوطه را در اولویت های خود قرار داد و در سال 97 فرز های نیمه سنگین مربوطه در آزمایشگاه فولاد سازی فولاد مباکه اصفهان را با موفقیت به صورت کامل بازسازی کرد.
مجموعه ترانسفر ماشین جهت پیش برد این خط استراتژیک در صنایع فولاد سازی ایران همکاری خود را با شرکت های فولادسازی اعلام می دارد.


جهت بررسی خبر بازسازی موفقیت آمیز فرزهای آزمایشگاه باومن فولاد مبارکه کلیک کنید

Call Now Buttonتماس با بخش فروش