معایب ماشین ترانسفر

 1. هزینه اولیه به نسبت بالاتر
 2. خرابی یک ماشین، احتمالا ماشین ها و بخش های دیگر را متوقف می کند
 3. سیستم کنترل کمی پیچیده تر از ماشین های جدا جداست
 4. برای تنظیمات اولیه یا تغییر طراحی محصول نیاز به متخصص دستگاه معمول می باشد
 5. معمولا برای تولید بالا به صرفه است و برای تولید کم، هزینه سرمایه گذاری به صرفه نیست.

مزایای ماشین تراسنفر

 1. تولید قطعات با دقت بالاتر
 2. کاهش هزینه متریال مصرفی
 3. تقطعات غیر عادی و پیچیده و بد شکل به راحتی در سیستم ترانسفر تولید می شوند.
 4. انجام عملیات های اختصاصی روی قطعات
 5. بالا  بردن همبستگی عملیات مختلف
 6. غیر از بارگزاری و باربرداری ، هیچگونه کار دستی انجام نمی شود و این مسئله باعث افزایش ایمنی می شود. ( البته حتی این عملیات هم می تواند با نظر کارفرما اتوماتیک شود )  
 7. کاهش قابل توجه هزینه نیروی کار و از بین رفتن چالش خستگی اپراتورهای مختلف دستگاه های مختلف
 8. افزایش سرعت تولید با حداکثر کردن تعداد عملیات کار در کمترین زمان توسط دستگاه ترانسفر . حذف زمان های طلف شده در سوار کردن قطعه روی کار توسط اپراتور و …  البته در ماشین ترانسفر سرعت تولید می تواند به راحتی تغییر کند تا با تولید سایر بخش ها هماهنگ باشد.
 9. تولید استفاده بهینه تر از فضای کارخانه و به حداقل رساندن فاصله بین مراحل تولید با حذف  دستگاه های مختلف و حذف گونی ها و انبارک های  بین کاربری و ….
 10. تولید محصولات با کیفیت تر ( همزمان با کاهش هزینه )  با از بین بردن هرگونه خطای انسانی در پروسه تولید
 11. ماشین ترانسفر های ما،  انعطاف پذیر هستند و می توانند  متناسب با تغییرات در طراحی قطعات به راحتی  تنظیم شوند. یعنی اگر نیاز بازار تغییر کند و قطعه را با طراحی متفاوت بخواهد، به راحتی طراحی جدید روی دستگاه ترانسفر سوار می شود.
 12. عمر ابزارهای برش ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد بنابراین هزینه های جایگزینی کاهش می یابد و به دلیل تنظیم مجدد متوقف می شود

(در ترانسفر ماشین، یک ضرورت اساسی است که همه عملیات “چرخه زمانی” یکسانی را اشغال کنند. در نتیجه ، چرخه یکسان همه یونیت ها با طولانی ترین کار روی خط کنترل می شود. بنابر این، تمام خط ها با سرعت کمتر از معمول می توانند کار کنند. در واقع بالای سر هر یونیت یک کارگر وجود ندارد که بخواهد با بالاترین سرعت کار خود را تمام کند. بنابراین همه یونیت ها ( به غیر از یونیتی که کارش بیشترین زمان را می برد ) با سرعت کمتر و به طبع، استهلاک بسیار کمتر و مصرف تغذیه بسیار کمتر کار می کنند. )

مجموعه تر انسفر ماشین، با نظر کارفرما می تواند  فضای خالی  برای قرار دادن ماشین های اضافی مورد نیاز  در آینده قرار دهد تا دست کارفرما برای آینده دستگاه باز باشد و کارفرما بتواند در آینده قطعاتی با طراحی متفوات تولید کند.

برای بررسی کاربردهای انواع ماشین ترانسفر CNC کلیک کنید